Khác

Đông Thi Nương
Chương 8: Hành hành trùng hành hành (4) (cuối cùng)
Tùy Vũ Nhi An
Chương 64: C64: Kết cục phiên ngoại (cuối cùng)
Túy Trúc Lệ Đằng
Chương 25: 25: Độc Đoán (cuối cùng)
Phan Thế Hùng
Chương 15: Từ kẻ thù đến đồng đội (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Bé Con Say Xỉn
Chương 2: 2: Hai Bức Tường Phẳng! (cuối cùng)
MaiAnhLee97511
Chương 28: Kết thúc viên mãn (cuối cùng)
Tống Anh Thư
Chương 3: Chương 3 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 3: Hoàn (cuối cùng)
Ngải Ngư
Chương 13: Hoàn (cuối cùng)
Mẫn Nhiên
Chương 78: C78: Chương 78 (cuối cùng)
Khúc An Nhị Hào
Chương 1 (cuối cùng)
Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Chương 73: 73: Phiên Ngoại - Tống Thiên Kiềuhết (cuối cùng)
Cừu Lạch Cạch
Chương 1: 1: Đêm Đầu Tiên (cuối cùng)
Su Monster
Chương 3: - "Bí Mật" Bị Phát Hiện. (cuối cùng)
Ren2429
Chương 59: [Hoàn] (cuối cùng)
Dạ Tử Vũ
Chương 5: Ra Ngoài Chơi (cuối cùng)
wanderlust
Chương 1 (cuối cùng)
Zhihu/Mèo Hải Ly
Chương 5: Hoàn (cuối cùng)
Tín Dụng Tạp
Chương 18: Chương 18 (cuối cùng)
Papergames
Chương 9-6 (cuối cùng)
Năm Nay Không Chạy Deadline
Chương 92: 92: Phế Nhân (cuối cùng)
木奶果/Mộc Nãi Quả
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Không Bạch Xích Tố
Chương 50: Chương 50 (cuối cùng)
Đại Hàm Miêu
Chương 40: 40: Ngươi Thích Ta (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.