Đam Mỹ

Thủ Trưởng Tỉnh Tứ Xuyên
Lữ Thiên Dật
Tuyết Gia
Chương 1: Sống lại ở tương lai. (cuối cùng)
Đồng Vi
Chương 1 (cuối cùng)
Lăng Báo Tư
Mộng Tưởng Thị 40 Tuế Thối Hưu/Giấc mơ là nghỉ hưu ở tuổi 40
Chương 32: C32: Chương 32 (cuối cùng)
织云\\ 云锦 (Chức Vân \\ Vân Cẩm)
Chương 1-1: Tiết tử (cuối cùng)
Thanh Hòa Nhuận Hạ
Diệp Phi Bạch
Băng Chi Thừa
Chương 1 (cuối cùng)
Nịch Văn
Sơ Hòa
Chương 1: Mở đầu (cuối cùng)
Nhất Tùng Âm
Chương 10: Ra Vẻ Đạo Mạo (cuối cùng)
Như Băng Như Thủy
Vân Qúa Thị Phi
Mộc Tô Lý
Chương 66 (cuối cùng)
Tam Nguyệt
Triệt Dạ Lưu Hương
Hắc Sắc Cấm Dược
Quyển 1 - Chương 6 (cuối cùng)
Thủy Lý Đoái Tửu
Chương 8 (cuối cùng)
Liễu Tam Đao
Chương 64: Sơ tuyển chấm dứt (cuối cùng)
Hoàng Kim Hải Ngạn
Chương 27: Suy luận! (cuối cùng)
Thanh Sam Thụ Túy
Chương 4: Cố ý làm khó (cuối cùng)
Hắc Bạch Tương Gian
Chương 2: 2: Slime Cường Đại (cuối cùng)
Mạc Thần Hoan
Chương 52 (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.