PRIVACY & TERMS OF USE - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chính Sách Bảo Mật của Truyện FULL 

Chào mừng bạn đến với Truyện FULL ! Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ thông tin này theo cách tốt nhất có thể. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web Truyện FULL.

1. Thông tin thu thập

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin khác liên quan. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân, như loại trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc địa chỉ IP của bạn.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web Truyện FULL . Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với bạn về các cập nhật, thông báo hoặc các dịch vụ mới.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách của thông tin này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức được rằng không có hệ thống nào là hoàn hảo và không thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

5. Sửa đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật mới.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.