Kiếm Hiệp

Tịnh Vô Ngân
Chương 132: Kiếm của Lâm Phong (cuối cùng)
Hư Tiểu Hoa
Chương 41: 41: Ngoại Truyện 6 Mang Thai (cuối cùng)
THH
Tuyết Mãn Cung Đao
Chương 56: Chịu Nhục (cuối cùng)
Độc Cô Hồng
Tà Thần
Chương 44: 44: Chuẩn Bị Lớn (cuối cùng)
Nam Kim Thạch
Cổ Long
Giang Hoài Ngọc
Chương 1: Nam xương phủ ngạo thiên đoạt kiếm tiên nhân phong quần ma tranh hùng (cuối cùng)
Đằng Bình
Chương 117: C117: Chương 117 (cuối cùng)
Lôi Ân Na
Chương 7: Phần 3: Lời ca đẹp vô hạn làm bay hồn phách 1 (cuối cùng)
A Nặc
Chương 27: Có chuyện gì vậy mẹ? (cuối cùng)
Ôn Thụy An
Chương 8: Phạn cục (bữa cơm) (cuối cùng)
Giang Hoài Ngọc
Chương 6: Giữa quan đạo sứ thần xuất hiện vũ hương viện diện kiến nghi vương (cuối cùng)
Hedaica
Chương 9: Erza Scarlet!! (cuối cùng)
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Cổ Long
Chương 7: Một chỗ ám nhiên tiêu hồn (cuối cùng)
Nguyệt Trung Âm
Chương 55: 55: Lục Trường Sinh Xuất Hiện Cái Chết Của Quỷ Diện! 2 (cuối cùng)
Quái Lão Ca
Na Chích Hồ Ly
Chương 1: Tiết tử (cuối cùng)
Dạ Sắc Phóng Giả
Quyển 1 - Chương 5: Khởi đầu mới (3) (cuối cùng)
Độc Lộ
Chương 243: 243: Chế Địch (cuối cùng)
Tiểu Bút Gia
Chương 3: Thiên Huyễn Đại Lục Ba (cuối cùng)
Khai Hoang
Chương 5: Lục Thần Ngự Đao (Hạ) (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.