Vọng Du

Tuý Vân Tử
Chương 2: Phán Quan Nhất Tinh (cuối cùng)
Dạ Thiên Thiếu Gia
Chương 1: 1: Biến Cố (cuối cùng)
Cua Kì Cục Cục
Chương 5: Tiếu Yêu Nhiên (cuối cùng)
Mạo Tự Hữu Tài
Chương 48: Bảy ngày: Thập bát điệp chấn (cuối cùng)
Nhâm Ngã Tiếu
Chương 2383: Nguyên Kỷ Nguyên mới (Đại Kết Cục) (cuối cùng)
Vụ Thỉ Dực
Chương 50: Thời Kì Viễn Cổ (cuối cùng)
Hàn Tuyết Lãnh
Đào Tam Chi
Chương 60: Chương 60: (cuối cùng)
Ám Ma Sư
Chương 21: Khảo thí thực lực (2) (cuối cùng)
Đông Trúc
Chương 3: 3: Tân Thế Giới Sinh Hoạt (cuối cùng)
Thực Chúc Đệ Trung Chi Đệ
Chương 50: 50: Muốn Làm Vương Phi Không (cuối cùng)
thianhnam000
vũ thần
Chương 6-2: Vũ Hàn dị giới ở địa giới (cuối cùng)
Bạch Sam Phụ Kiến
Chương 4: Tẩy Cân Phạt Tủy (cuối cùng)
Kun\'s Thiên Yết\'s
Chương 35: Chương 35: Bắt đầu lại (cuối cùng)
Liễu Tam Đao
Chương 64: Sơ tuyển chấm dứt (cuối cùng)
Hoàng Kim Hải Ngạn
Chương 27: Suy luận! (cuối cùng)
nguyenkhang11504@
Chương 2: Thế Giới Song Song (cuối cùng)
Thanh Sam Thụ Túy
Chương 4: Cố ý làm khó (cuối cùng)
Ngã Đích Bì Tạp Khâu
Chương 4: Võ Hồn Tiến Hóa (cuối cùng)
Hắc Bạch Tương Gian
Chương 2: 2: Slime Cường Đại (cuối cùng)
Bạch Tử Liên
Chương 1: Hắc Nguyệt (cuối cùng)
Bạch Băng
Chương 5 (cuối cùng)
Cupid
Chương 57: Miran mối tình ngoại truyện: Cái chết (cuối cùng)
Shin1500
Chương 3: Nghi lễ thức tỉnh nguyên tố (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.