Cổ Đại

Tùy Vũ Nhi An
Chương 64: C64: Kết cục phiên ngoại (cuối cùng)
Zhihu
Chương 3: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu/Mèo Hải Ly
Chương 5: Hoàn (cuối cùng)
Mạc Ngô Thương
Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2) (cuối cùng)
Hồ Điệp Seba
Chương 11: Phiên ngoại (cuối cùng)
Phạm Khuyết
Chương 6: Trang a, trang a, nàng liền trang (2) (cuối cùng)
Năm Nay Không Chạy Deadline
Chương 92: 92: Phế Nhân (cuối cùng)
Đại Hàm Miêu
Chương 40: 40: Ngươi Thích Ta (cuối cùng)
Axelle
Nhâm Ngã Tiếu
Chương 2383: Nguyên Kỷ Nguyên mới (Đại Kết Cục) (cuối cùng)
Vụ Thỉ Dực
Chương 50: Thời Kì Viễn Cổ (cuối cùng)
Đào Tam Chi
Chương 60: Chương 60: (cuối cùng)
vũ thần
Chương 6-2: Vũ Hàn dị giới ở địa giới (cuối cùng)
Lăng Báo Tư
织云\\ 云锦 (Chức Vân \\ Vân Cẩm)
Chương 1-1: Tiết tử (cuối cùng)
Nịch Văn
Như Băng Như Thủy
Quỷ Đăng Quân
Chương 4: Trần gian đau khổ (cuối cùng)
Nguyên Viện
Chương 10 (cuối cùng)
Đông Phá Tuyết
Chương 12: Những thứ thù cũ kia (cuối cùng)
THH
Đằng Bình
Chương 117: C117: Chương 117 (cuối cùng)
Lôi Ân Na
Chương 7: Phần 3: Lời ca đẹp vô hạn làm bay hồn phách 1 (cuối cùng)
Na Chích Hồ Ly
Chương 1: Tiết tử (cuối cùng)
Tiểu Bút Gia
Chương 3: Thiên Huyễn Đại Lục Ba (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.