Đoản Văn

Đông Thi Nương
Chương 8: Hành hành trùng hành hành (4) (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 3: Hoàn (cuối cùng)
Ngải Ngư
Chương 13: Hoàn (cuối cùng)
Khúc An Nhị Hào
Chương 1 (cuối cùng)
Zhihu/Mèo Hải Ly
Chương 5: Hoàn (cuối cùng)
木奶果/Mộc Nãi Quả
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Nịch Văn
Zhihu/Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm
Chương 6: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 3: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu
Chương 5: Phiên ngoại 2 (cuối cùng)
Ngọc Thất Thất
Chương 16: Phiên ngoại: Phạm Hiểu Đông và Bành Kiệt (cuối cùng)
Hoa Ngộ Nha
Chương 16 (cuối cùng)
Nhất Cố Tử Căng
Chương 1 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
darkrose
Chương 1: Hồi ức . . (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Nhu Đoàn Tử
Chương 3 (cuối cùng)
Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Zhihu/Nam Già Ba Ngõa Ngộ Kiến Á Đinh
Chương 7: Hoàn (cuối cùng)
Lữ Thiên Dật
Thất Thất
Chương 25 (cuối cùng)
Huỳnh Như
Chương 1 (cuối cùng)
Nhất Chích Quyện Nhân Ý
Chương 31: Phiên Ngoại (Hoàn toàn văn) (cuối cùng)
Zhihu
Chương 7: Hoàn (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.