Sủng

Zhihu
Chương 4: Hoàn (cuối cùng)
Khúc An Nhị Hào
Chương 1 (cuối cùng)
Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Chương 73: 73: Phiên Ngoại - Tống Thiên Kiềuhết (cuối cùng)
Su Monster
Chương 3: - "Bí Mật" Bị Phát Hiện. (cuối cùng)
Dạ Tử Vũ
Chương 5: Ra Ngoài Chơi (cuối cùng)
Tín Dụng Tạp
Chương 18: Chương 18 (cuối cùng)
Phạm Khuyết
Chương 6: Trang a, trang a, nàng liền trang (2) (cuối cùng)
Mang Quả Nhãn Kính Nương
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ (cuối cùng)
Vụ Thỉ Dực
Chương 50: Thời Kì Viễn Cổ (cuối cùng)
Đào Tam Chi
Chương 60: Chương 60: (cuối cùng)
Đông Trúc
Chương 3: 3: Tân Thế Giới Sinh Hoạt (cuối cùng)
Mộng Tưởng Thị 40 Tuế Thối Hưu/Giấc mơ là nghỉ hưu ở tuổi 40
Chương 32: C32: Chương 32 (cuối cùng)
Nịch Văn
Mộc Tô Lý
Chương 66 (cuối cùng)
Thần Niên
Chương 88: PN14: Kết cục hạ (Hoàn toàn văn) (cuối cùng)
Đông Phá Tuyết
Chương 12: Những thứ thù cũ kia (cuối cùng)
Bán Hạ Vi Bàn
Chương 80: Tống Chu Thành: Mặc dù về thời gian thì tôi không bằng cậu nhưng về số lượng tôi hơn cậu rồi! (cuối cùng)
Hư Tiểu Hoa
Chương 41: 41: Ngoại Truyện 6 Mang Thai (cuối cùng)
Bất Chỉ Thị Khỏa Thái
Chương 61 (cuối cùng)
Kim Vụ
Chương 98: Chương 98: (cuối cùng)
Phân Phân Hòa Quang
Chương 7 (cuối cùng)
Tây Minh Thần Trùng
Chương 41: C41: Chương 41 (cuối cùng)
Vân Bán Huyết
Chương 848: (Hoàn) (cuối cùng)
Tam Nguyệt Ngư
Chương 2: Rừng tối (cuối cùng)
Đào Tử Tô
Chương 194 (cuối cùng)

Truyện Full
Thế Giới truyện phong phú từ tỉnh cảm, phiêu lưu kiếm hiệp cho tới những vụ án trinh thám đầy bí hiểm, cùng hòa mình vào thế giới đa màu sắc tại truyện full.